Drodzy Państwo, wychodząc naprzeciw prośbom wielu szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych, które ze względu na obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną w województwie łódzkim zwracały się o zmianę terminu przeprowadzenia Festiwalu Sztuki Młodych Niepełnosprawnych „Krajobraz serca” Fundacja Integracja JP II postanowiła o przesunięciu terminu Festiwalu na miesiąc listopad, 2021 roku.

Pragniemy stworzyć równe szanse dla wszystkich podopiecznych ośrodków, aby każde dziecko miało możliwość artystycznej wypowiedzi i realizacji projektów. Będzie to możliwe kiedy wszystkie dzieci powrócą do wspólnych zajęć; możliwości tworzenia i nauki.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje prace na konkursy festiwalowe. Skontaktujemy się ze wszystkimi. Mamy wielką nadzieję, że spotkamy się z Wami za parę miesięcy aby wspólnie cieszyć się radością z realizowania pasji oraz spełniania marzeń.

Przekaż 1% podatku

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszych działań przekazując 1% podatku na rzecz Fundacji Integracja JP II.

Pomoc naszych Przyjaciół, Darczyńców i Sponsorów umożliwi Fundacji realizację działań statutowych w tym wspieranie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz pochodzących ze środowisk wykluczonych.

czytaj więcej

Aktualności

I Festiwal Sztuki Młodych Niepełnosprawnych „Krajobraz Serca”

Festiwal ma przyczynić się do integracji dzieci i młodzieży z różnych środowisk, nawiązywania kontaktów, odkryć młode talenty i pomóc im w dalszym rozwoju zdolności artystycznych, dać wytchnienie po długim okresie izolacji (szczególnie dotkliwej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami) oraz nadzieję na rychły powrót do normalności po pandemii koronawirusa.

Wyjątkowy św. Mikołaj dla dzieci - 2020

Fundacja -„INTEGRACJA JP II” corocznie organizowała w Atlas Arena w Łodzi koncert Mikołajkowy dla 5000 dzieci specjalnej troski oraz dzieci wywodzących się z najuboższych rodzin województwa łódzkiego. Podczas koncertów Fundacja obdarowywała każde zaproszone dziecko paczką upominkową

Centrum wsparcia i rozwoju – Tratwa

jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, w której pomagamy poszukającym wsparcia młodym ludziom wieku 10 -19 lat. Działa w oparciu o obowiązującą ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na Tratwie wspólnie odkrywamy świat wartości i głębię osobistych potencjałów oraz znaczenie przyjaźni. Wzmacniamy wzajemne zaufanie, więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Rodzice wychowanków również należą do społeczności Tratwy. To oni wyrażają zgodę na udział młodego człowieka w życiu placówki. Są zapraszani do współtworzenia wielu wydarzeń – takich jak wystawy, koncerty, dni rodziny czy spotkania świąteczne, które w ciągu roku przygotowują wychowankowie. A w sytuacjach życiowych trudności mogą wspólnie z kadrą placówki szukać najlepszych rozwiązań pomocy.

Kontakt

Fundacja "Integracja JPII"

al. Marsz. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

 

Kontakt

Tel: 799 195 634

e-mail: fundacja@integracjajp2.pl

kontakt w sprawie festiwalu:

Tel: 794 168 628

e-mail: festiwal@integracjajp2.pl

 

Numer konta bankowego:
68 1020 3378 0000 1302 0328 6663

Nr KRS: 00000700143

NIP: 7282824335

REGON: 368847607

Napisz do nas